İş Güvenliği Nedir? İş Güvenliği Eğitimi Almanın Önemi. İş Güvenliği Sertifikası Nereden Alınır? Sertifikalı Online İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Eğitimi Var Mı?

İş Güvenliği Nedir? İş Güvenliği Eğitimi Almanın Önemi. İş Güvenliği Sertifikası Nereden Alınır? Sertifikalı Online İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Eğitimi Var Mı?

İş güvenliği, çalışanların işte karşılaştıkları tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için getirilmiş yükümlülüklere ait teknik kurallarının bütününü anlatır. İş güvenliği daha çok işçinin yaşamına ve vücut bütünlüğüne yönelik tehlikelerin ortadan kaldırılmasını hedef alır.

İşçi sağlığı, tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır.

İş güvenliği ve işçi sağlığı, çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere alınması gereken tedbirler dizisidir. İşyerlerinde işin yürütümü sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan çalışanların sağlığına ve güvenliğine zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

İş güvenliği ve işçi sağlığının üç temel amacı bulunmaktadır:

1- Çalışanların korunması: Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmektir.
2- İşletmenin korunması: Kaza veya istenmeyen olayları önceden tespit edip gerekli önlemleri alarak, oluşabilecek direk ve dolaylı zarar ve ödemeleri önlemektir.
3- Üretimin korunması: Üretimin devamlılığını sağlamak, verimi artırmaktır. Bir başka ifade ile insanın en temel hakkı olan yaşama hakkını tehdit eden ve çoğu kez karşımıza kazalar ve meslek hastalıkları olarak çıkan tehlikelerden insanları korumaktır. Zararlı unsurları ortadan kaldırmak veya en alt düzeye indirmek, tehditlerin zamanında tespit edilmesini sağlamak, önlenmesi mümkün olmayan durumların kötü sonuçlarının en aza indirilmesi için çaba göstermek. Kısacası daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır.

İş sağlığı ve güvenliği uyulması gereken zorunlu bir mevzuat olarak algılanmamalıdır. İyileştirici ve geliştirici bir yaklaşım olarak algılanmalı, sağlık ve güvenliğimizi destekleyici bir araç olarak görülmelidir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar ve uygulamalar işletmelere ek maliyet oluşturmaz, bunun aksine meslek hastalıkları ve iş kazaları işletmelere ek maliyetler getirir.

Naature Akademi´de İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı eğitimi zaman ve mekandan bağımsız olarak online eğitim yöntemiyle verilmektedir. Eğitim sonunda uluslararası geçerliliğe sahip İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sertifikası alabilirsiniz. İŞ Güvenliği ve İşçi Sağlığı Eğitimi hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için tıklayabilirsiniz.

 

İş Güvenliği & İşçi Sağlığı Eğitimi Satın Al

Yayın Tarihi: 03-01-2020