E-Kitap, E-Alıştırma, E-Sınav, E-Danışmanlık... E-Öğrenme Hizmetleri ve Araçları Nelerdir?

E-Kitap, E-Alıştırma, E-Sınav, E-Danışmanlık... E-Öğrenme Hizmetleri ve Araçları Nelerdir?

e-Öğrenme hizmetleri ve araçları incelendiğinde şu başlıklar altında toplanabilir:

1. e-Kitap:
Ders kitabı artık katılımcının internete ulaşabildiği her yerde elinin altında bulunur. Katılımcıya özel eğitim sayfasında yeralan menüden kitaba ait tüm üniteler açılabilir, çalışma notları çıkarılabilir. Dersin diğer e-Öğrenme bileşenlerini kullanmadan önce katılımcıya ders kitabından ilgili üniteyi okuması önerilir.

2. e-Alıştırma:
Katılımcı dersi zengin konu anlatımı, etkileşimli örnekler, test soruları ve yardımcı ders araçlarıyla desteklenmiş etkin ve verimli bir ortamda çalışabilir. Bunun için, katılımcıya özel eğitim sayfasında yeralan e-Alıştırma ile ilgili menüye tıklayarak, çalışmak istenilen ünitenin seçilmesi yeterlidir.

3. e-Sınav:
Yüzlerce güncel sorudan oluşan soru bankası, katılımcıya bu dersten sanal ortamda istediği kadar sınav düzenleme ve kendi kendini değerlendirme imkanı sağlar.

4. e-Danışmanlık:
Katılımcı, bu dersin okutmanından, ders çalışırken karşılaşabileceği güçlüklere yönelik yardım alabilir. Katılımcının derse yönelik soruları, okutman çevrimiçi ise hemen, çevrimdışı ise en kısa sürede yanıtlanabilir. Bunun için, katılımcıya özel eğitim sayfasında yeralan e-Danışmanlık ile ilgili menüye tıklanması yeterlidir.

Yayın Tarihi: 19-08-2019