Kişisel Verileri Koruma Kanunu Bilgilendirme Metni

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. Genel Kanun Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Naature Akademi ve Naature Bilişim Teknolojileri A.Ş. olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, veri işleme, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2. Kişisel Verilerinizi Neden ve Ne İçin Kullanıyoruz?

1. İnteraktif eğitim ürünleri kapsamında aracılık ettiğimiz ve acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak,
2. Yaptığımız işlemlerde bilgilerinizi tespit edebilmek için ad, soyad, tc kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, iletişim adresi ve diğer bilgilerinizi kaydetmek,
3. İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerimizi sunmak,
4. Sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek,
5. Kağıt üzerinde, sözlü veya elektronik (internet/mobil bankacılık vb.) ortamında işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
6. İzniniz olması durumunda, mevzuat kapsamında yer alan ve kuruluşlarımızla müşteri olma amacınız dışında kalan ürün ile hizmetlerimizin sunulmasında kullanmak,
7. Size özel ürün/hizmet/teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek; ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme, segmentasyon,
8. Kuruluşlarımız içi hedef yaratma, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi,
9. Kuruluşlarımız içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanma, istatistiki çalışmalar,
10. Kuruluş hizmet sunma modellerinin dizaynını gerçekleştirme,
11. Pazar araştırması yapmak.

3. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verilerinizi birlikte iş birliği yaptığımız veya destek aldığımız yurtiçi – yurtdışı internet, elektronik ve teknoloji sektöründe bulunan tüm kurum ve kuruluşlar ile birlikte eğitim alanında eğitim veren kurum veya kuruluşlar, bunun acenteliğini, aracılığını ve müşteri desteği sağlayan çağrı merkezleri ile paylaşımını sağlıyoruz.

4. Kişisel Verilerinize Nerelerden Ulaşabiliriz?

Kişisel verileriniz ad, soyad, tc kimlik numarası, e-posta adresi, telefon numarası ve iletişim adresi olarak ürün ve hizmetlerimizi kullandığınızda veya kullanmak amacıyla bize başvuru yaptığınızda sistemimizde kayıt olmaktadır.

5. Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Dilediğiniz zaman kuruluşlarımıza başvurarak kişisel verilerinizin; 1. İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
2. Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
3. Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
4. Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
5. Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
6. Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak şubelerimize iletebilir, ayrıntılı bilgi almak için https://www.kvkk.gov.tr Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Ürün ve/veya Hizmet kullanımını gerçekleştiren kişi bu sözleşmede yazılı olan her şeyi kabul etmiş sayılır.

Son Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2019

Önemli Hatırlatma: Lütfen bu Bilgilendirme Metni´nin bir kopyasını rahatlıkla okuyabileceğiniz şekilde yazıcı çıktısı olarak alınız ve saklayınız. Herhangi bir itiraz veya anlaşmazlık durumunda bu bilgilendirme metninin dikkate alınacağını unutmayınız.

İndir/Yazdır: Bilgilendirme Metnini İndirmek veya Yazdırmak İçin Buraya Tıklayınız.

© 2019. Bu web sitesinde bulunan tüm yazı, görsel ve eğitim materyallerinin tüm hakları saklıdır. Bu web sitesinin tüm sayfalarında ssl desteği bulunmaktadır ve tüm kullanıcı bilgileri 256 bit şifreleme ile korunmaktadır.

Naature Teknoloji