Müşteri Hizmet ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Taraflar:

İş bu Müşteri Hizmet ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, Eğitim Başvuru Formu´nu dolduran, onaylayan ve başvuru formunda beyan edilen adreste ikamet eden kişi/kurum/kuruluş ile (sözleşmede "Üye" ve/veya "Alıcı" olarak anılmaktadır), Cumhuriyet Mah. Çınarlı Sok. No:10/1 Üsküdar - İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Ümraniye Vergi Dairesi´ne 6270422421 vergi numarası ve 627042242100011 mersis numarasıyla kayıtlı olan Naature Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (sözleşmede "Naature Akademi" ve/veya "Satıcı" olarak anılmaktadır) arasında, Eğitim Başvuru Formu´nun internet (web sitesi, www.sertifikam.com, www.nuzem.com) üzerinden doldurularak onaylandığı tarih itibariyle karşılıklı mutabakata varılarak imzalanmış sayılmaktadır.

2. Sözleşmenin Onaylanması:

Naature Akademi üyeleri, Eğitim Başvuru Formu´nu doldurdukları andan itibaren Naature Online Eğitim Sistemi´ne kayıt işlemleri başlamış ve müşteri hizmet sözleşmesini okuyup/anlayıp kabul etmiş sayılacaktır.

3. Naature Akademi Üyelik Sistemi:

Naature Akademi üyelerine akademinin kendi belirlediği öğrenci numarası ve şifresini kullanarak sisteme girmelerini sağlayacaktır. Öğrenci numarası ve şifre kişiye özeldir, öğrenci numarasını ve/veya şifresini başka kişilerle paylaşan üyelerin eğitimleri ve tüm hakları iptal edilir. Öğrenci numarasının ve şifrenin başkalarıyla paylaşılması sonucunda doğacak her türlü yükümlülükler üyenin kendi sorumluğunda olup Naature Akademi sorumluluk kabul etmeyecektir.

4. Hizmetlerin Tanımı:

Müşteri hizmet sözleşmesini onaylayan üyeler, internet ortamında Naature Akademi´ye ait web sitelerinden de uzaktan eğitim yapmayı kabul etmiş sayılacaktır. Eğitim için üye tarafından ödenen ücret; eğitim hizmet ve iletişim bedelini içermektedir. Kargo firmaları veya kuryeler aracılığıyla gönderilen sertifikaların baskı ve gönderim ücreti, üye tarafından eğitim başvurusu sırasında ayrıca ödenecektir. Sertifikanın çeşitli sebeplerle teslim alın(a)maması ve Naature Akademi´ye geri gelmesi halinde, tekrar sertifika gönderimi yapılmayacak, ancak eğer üye talep ederse sertifika örneği e-posta aracılığıyla üyeye gönderilebilecek veya üye tarafından eğitim paneli üzerinden dijital formatına erişilebilecektir. Hizmet ve sözleşme süresi içerisinde talep edilmeyen sertifikalar, üyenin yazılı olarak talep etmesine bağlı olarak Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanarak, üyenin e-posta adresine yüksek çözünürlüklü resim formatında gönderilecek veya üye tarafından eğitim paneli üzerinden dijital formatına erişilebilecektir. Ayrıca, yurt dışından (Türkiye dışı) talep edilen sertifikalar da talep türüne (e-posta veya kargo) bakılmasızın ve herhangi bir bildirim yapılmaksızın e-posta yoluyla yüksek çözünürlüklü resim formatında gönderilecek veya üye tarafından eğitim paneli üzerinden dijital formatına erişilebilecektir. Eğitim sistemi içerisinde sunulan doküman, ses dosyası, sunum dosyası, video dosyası, elektronik kitap vb. tüm materyallerinin bir kısmı ücretsiz olarak dağıtılmakta olup, eğitim amaçlı olarak sisteme entegre edilmiştir ve eğitim detay sayfalarında bununla ilgili açıklama yapılmıştır. Bu dokümanların tüm hakları üretici, yazar ve lisans sahiplerine aittir. Naature Akademi, bu doküman ve materyaller üzerinde hiçbir hak talep etmemekle birlikte, hak sahibinin talebi üzerine ilgili eğitim materyallerini sistemden tamamen kaldırmayı da taahhüt eder.

Naature Akademi´den satın alınan eğitimler sonrasında verilen belgelerin üzerinde üyenin sistemde harcadığı toplam süre değil, eğitim sayfalarında belirtilen ortalama süre yazılmakta olup; bu belge (sertifika veya katılım belgesi) kurumun kendi belgesidir, herhangi bir bakanlık veya kamu kurumu ile bağlantılı, onaylı veya akredite değildir, katılım belgesi niteliğindedir ve yalnızca ilgili eğitime katılarak tamamlandığını belgelemek amacıyla, belge üzerinde bulunan tarih itibariyle 2 (iki) yıl süreyle geçerli olmak üzere üyeye verilmektedir ve bu süre sonrasında üyenin yazılı talebi ile sertifika süresi her yıl için belirlenecek olan ücret karşılığında (satın alınan eğitimin yarısından fazla olmayacak şekilde) yenilenebilmektedir. Yenilenmeyen sertifikalar, herhangi bir bildirim yapılmaksızın otomatik olarak iptal edilmektedir/beklemeye alınmaktadır. Verilen belgelerde benzersiz bir seri numarası ve belgenin teslim tarihi bulunmakta olup, ilgili seri numarası ile belgenin geçerliliği Naature Akademi ve bağlı web sitelerinden (sertifikam.com, nuzem.com) herkese açık olarak sorgulanabilir. Naature Akademi´den alınan bu belgeler, Diploma, İşyeri Açma Belgesi, Resmi Sınavlar Öncesi Yeterlilik Belgesi, Çıraklık-Kalfalık-Ustalık Belgesi, Usta Öğreticilik Belgesi veya benzeri resmi belgelerin yerine geçmez ve bu amaçlarla kullanılamaz. Aynı zamanda üye, eğitim sonrasında alacağı belgeyle herhangi bir resmi unvana da kavuşamaz ve sadece bu belgeleri ibraz ederek herhangi bir kurum veya kuruluşta eğitim veremez; işyeri açma işlemi veya benzeri resmi faaliyetlerde kullanamaz. Naature Akademi, bu belgelerin ibraz edileceği kurum veya kuruluşlarda geçerliliği veya kabul edilip edilmemesi ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

Naature Akademi tarafından verilen eğitimlerin sonrasında Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki türde sertifika verilmektedir. Üye, eğitim başvurusu sırasında bu tercihini kendisi belirleyebilir. Türkçe dilinde talep edilecek olan sertifikaların ücreti, eğitim hizmet ücretine dahil olup ek bir ücret talep edilmemektedir. İngilizce dilinde talep edilecek olan sertifikalar Sunhill International Holding bünyesinde özel ve bağımsız bir akreditasyon kuruluşu olarak faaliyet gösteren Avrupa Yüksek Öğrenim ve Akreditasyon Kurumu´nun Naature Akademi´ye vermiş olduğu yetki ile ilgili kurumun logosu kullanılarak imzalanmaktadır ve sertifika ücreti eğitim ücretinden bağımsız olarak ek bir ücrete tabidir; bu ek ücret üyeye eğitim başvurusu sırasında bildirilmekte ve sertifika tercihi tamamen üyeye bırakılmaktadır. "Uluslararası Geçerlilik" tabiri yalnızca İngilizce dilinde talep edilecek olan sertifikalar için geçerlidir, Türkiye dışında da kullanılabileceğini ifade etmektedir ve Türkçe dilinde talep edilecek sertifikalar bu tabirden ayrı olarak değerlendirilmektedir. İngilizce sertifika talep edilmesi halinde, ayrıca Türkçe sertifika da ücretsiz olarak gönderilecektir. Türkçe veya İngilizce sertifikalar, bir eğitimin alındığını belgelemek amacıyla verildiği için ibraz edilecek yurtiçi veya yurtdışı kurum veya kuruluşların bu belgeleri kabul edip etmemeleri kendi inisiyatiflerindedir ve Naature Akademi bununla ilgili herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir.

Naature Akademi tarafından verilen eğitimlere dayanılarak yapılan uygulamalar sonrasında oluşabilecek herhangi bir olumsuz/gayri resmi/yasal olmayan durum, tamamen üyenin kendi sorumluluğunda olup, Naature Akademi´nin bu konuda bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Naature Akademi bünyesinde verilen eğitimler, üyelerin kişisel veya mesleki gelişimlerini ilerletmek/artırmak amacıyla verilmekte olup, üyenin ilgili eğitim alanında bilgi sahibi olduğu varsayılmakta ve olumlu/olumsuz tüm sorumluluk üyenin kendisine bırakılmaktadır.

5. Üye´nin Yükümlülükleri:

Üye, Naature Akademi servislerinden yararlandığı sırada;
1. Eğitim Başvuru Formu´nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.
2. Kişisel bilgilerinde yer alan bilgilerin doğru olduğu varsayılarak doğabilecek tüm sorunların kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.
3. Naature Akademi tarafından sağlanan servisler 16 yaşından küçüklere hizmet verilmeyeceği için üyenin belirteceği yaş dikkate alınacaktır, üyenin vereceği hatalı bilgilerden Naature Akademi sorumlu tutulamaz.
4. Servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mektup, mesaj ve dosyalardan Naature Akademi sorumlu tutulamaz.
5. Naature Akademi´de sunulan eğitimleri Naature Akademi tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve içerikleri hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve başkaları için hazırlanmış olan eğitimleri yerinde kullanmayarak sözü geçen diğer maddelere uymadığı durumlarda Naature Akademi´nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödeyeceğini kabul eder.
6. Üye, eğitim aktivasyonu sonrasında başvuru tarihi itibariyle azami 6 (altı) ay içerisinde eğitimini tamamlayacağını ve bu sürenin dolması halinde eğer henüz sertifika talebinde bulunmamışsa herhangi bir bildirim ve geri ödeme yapılmaksızın eğitiminin iptal edileceğini kabul eder.
7. Naature Akademi servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş bilgilerin tamamının üyenin kendi rızası dahilinde kullanıldığı kabul edilir. Üyenin kişisel bilgisayarında oluşabilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı üyenin kendisine aittir. Oluşabilecek zararlardan dolayı Naature Akademi´den maddi veya manevi herhangi bir tazminat talep edilmeyecektir.
8. Üyelerin kurallara aykırı davranması halinde, Naature Akademi´nin gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.
9. Üye, sistem üzerindeki satın alma işlemini, kendi rızası ve Eğitim Başvuru Formu´nda kabul ettiği şekilde mail order, kredi kartı,banka eft/havalesi veya posta çeki yöntemi ile yapmaktadır. Çalıntı kredi kartıyla yapılan alışverişler, yetkisiz kullanılan kredi kartlarının sorumlukları tamamen bilgileri kullanan üyelere aittir. Bu tür işlemlerden ortaya çıkacak olan yasal sorumluluklar ve tazminatlar ile ilgili üye sorumludur, Naature Akademi´nin herhangi bir yasal sorumluluğu yoktur. Talep edilmesi durumunda bu bilgileri kullanan üyelerin bilgileri, resmi kurumlara verilecektir.
10. Kredi Kartı ile ödemelerde üyenin kartının bağlı olduğu banka kuruluşu tarafından komisyon bedeli tahsil edilebilmektedir ve üye ödeme işlemi sırasında bu komisyon tutarının da kredi kartından tahsil edileceğini kabul etmektedir.

6. Naature Akademi´ye Verilen Yetkiler:

1. Naature Akademi üyelerin verdiği bilgilerin doğru olduğunu varsayarak hazırlanmış eğitimlerin devamlılığını sağlayacaktır, üyelerin sisteme verdiği verilerin hatalı olmasından veya sistemden kaynaklanacak hatalardan dolayı Naature Akademi sorumluluk kabul etmez.
2. Naature Akademi bünyesinde bulundurduğu herhangi bir sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Naature Akademi, üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı adı ve şifresi Naature Akademi tarafından üyeye sunulacak ve Eğitim Başvuru Formu´nun doldurulmasından sonra geçerli olacaktır. Naature Akademi eğitim başvurusu kabul edilmiş üyelerin bağlantı haklarını, gerekçesini yazılı olarak sunma şartıyla süresiz olarak engelleyebilir.
3. Sertifikaların hak edilmesi, talebi ve teslim edilmesi ile ilgili, Naature Akademi ve akredite eden kuruma aitdisiplin yönetmelikleri uygulanmakta ve sertifikaların hak edilmesi kararında, derslerin tümünün tamamlanması ve varsa yapılan sınavlarda başarılı olunması kadar ilgili öğretim üyesi, danışman öğretmen ve/veya akreditasyon kurumu yetkililerinin olurları da puanlamaya esas teşkil etmektedir. Buna istinaden; Naature Akademi, Sertifikam.Com, Nuzem, Nuzem.Com ve ilgili kurum, kuruluş, öğretim üyesi ya da öğretici danışman ve tüm Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmeliklerine göre uygunsuz hareketi bulunan, haklı ya da haksız yere çözüm aramak ya da talep etmek yerine bu kişi ve kurumları incitmek yöntemiyle şahsen veya herhangi bir iletişim yoluyla şantaj, hakaret, itham ve/veya iftirada bulunan, haksız yere sertifika aldığı belirlenen, ilgili kurum ve kişilerin disiplin ve hiyerarşisine dikkat etmeyen ve hatta bunu asılsız olarak gerek e-posta gerekse internet ortamında yazan, yalan haber yayımlayan, eğitimlere esas teşkil eden derslerin tamamını takip etmemek gibi haksız sertifika alma yöntemlerine başvurduğu ispatlanan ya da bu konuda herhangi bir şüpheye konu üyeler kesinlikle sertifikalarını alamaz ve alınmış bir sertifikaları varsa bunlar herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın iptal edilir.
4. Üyeye gönderilen sertifikaların tüm tasarım hakları Naature Akademi´ye aittir. Kargo veya e-posta yoluyla gönderilen sertifikaların renginde, yazısında veya tasarımlarında baskıdan veya tasarımdan kaynaklı çeşitli farklılıklar olabilmektedir. Bu tür farklılıklarda sertifikaların tekrar basılması veya gönderilmesi tamamen Naature Akademi´nin inisiyatifindedir. Kişisel bilgilerin Üye tarafından hatalı olarak bildirilmesi sonucunda karşılaşılacak baskı hataları da Naature Akademi’nin inisiyatifindedir. Bu tür durumlarda yeniden sertifika talebi yalnızca ek sertifika ücreti ödenmesi durumunda kabul edilecektir.
5. Naature Akademi, eğitim aktivasyonu sonrasında başvuru tarihi itibariyle azami 6 (altı) ay içerisinde Üye’ye eğitimini tamamlayacağını ve bu sürenin dolması halinde eğer henüz sertifika talebinde bulunmamışsa herhangi bir bildirim ve geri ödeme yapılmaksızın eğitiminin iptal edileceği bildiriminde bulunur ve bu bildirime uygun şekilde davranır.
6. Naature Akademi, üyenin sertifika talebini yazılı olarak elektronik ortamda bildirmesinin ardından, yapılan bildirime uygun olarak sertifikaları Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlar ve e-posta veya kargo aracılığıyla üyenin bildirmiş olduğu iletişim adresine e-posta için aynı gün mesai saatleri içerisinde, kargo için web sitesinde (sertifikam.com, nuzem.com)duyurulan tarihler arasında gönderir. Üyeye herhangi bir şekilde sertifikanın ulaştırılmasından sonra, sertifikanın başka bir yol veya dil seçeneği ile ulaştırılması talebinde ek sertifika bedeli talep edilir, talep edilen ücretin ödenmemesi durumunda bu istek geri çevrilir. Bu maddede belirtilen koşullar, hatalı yapılan ve işleme konulmuş olan sertifika talepleri için de geçerlidir.
7. Naature Akademi, toplu eğitim satın alımlarında alınan eğitimlerden herhangi birisi için sertifika talebinde bulunulmuşsa ve bu talep sertifika gönderim dönemine denk gelmişse üyenin diğer eğitimlerini de sonlandırarak tüm sertifikaları ilk talebe uygun olarak hazırlar ve iletişim adresine belirtilen şekilde gönderebilir. Ancak, üyenin yazılı olarak elektronik ortamdan sonlandırılan diğer eğitimlere ait dokümanları talep etme hakkı bulunmaktadır.
8. Üyeler Naature Akademi web sitesi üzerinden (sertifikam.com, nuzem.com) aynı isim, kimlik numarası ve/veya aynı internet protokol (ip) numarası üzerinden azami 8 adet sertifika eğitimi satın alınabilir. 8 adetten fazla satın alınan eğitimlerin ücretleri geri iade edilir ve fazla alınan eğitimler aktif edilmeyerek başvurular iptal edilir. Üyeler bu hususu eğitim başvurusunda bulundukları ve ödemeyi gerçekleştirdikleri anda kabul etmiş sayılırlar ve itiraz edemezler.
9. Naature Akademi web sitesi (sertifikam.com, nuzem.com) üzerinden yapılan tüm başvurular titizlikle incelenmekte ve inceleme sonrasında başvuruların kabul edilip edilmeyeceğine, eğitimlerin aktif edilip edilmeyeceğine karar verilmektedir. Yukarıda açıklaması yapılan 4. ve 5. maddelere uyan bir durum olması halinde geri ücret iadesi hiçbir şekilde söz konusu olmayıp; yapılan başvurular iptal edilecek ve açık olan eğitimler de kapalı hale getirilerek sertifika alma hakkı iptal edilecektir. Üyeler bu hususu eğitim başvurusunda bulunduklarıanda kabul etmiş sayılırlar ve itiraz edemezler.
10. Naature Akademi, kendi ürettiği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Eğitim sistemi içerisinde bulunan tüm materyallerin lisans hakları, iş bu müşteri hizmet sözleşmesinin 3. maddesinde de açıklandığı üzere kendi sahiplerine aittir.
11. Üyelere sunulan promosyonlu paketler veya indirim kuponu/hediye çekleri, kontenjan ve stoklarla sınırlıdır. Naature Akademi kampanyayı süresinden önce bitirebilir veya süresini uzatabilir.
12. Naature Akademi, üyenin eğitiminin aktif edilmesi ile birlikte (açık rızasının alınması şartıyla) ticari olarak üyeye yönelik her türlü e-posta mesajı, sosyal medya mesajı, sms ve mms mesajı, reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunabilir. Naature Akademi, bünyesinde bulunan üye bilgilerini kullanarak bu türde aktivitelerin gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir. Tüm bu faaliyetler ve kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili bilgilendirmeler, üyeye başvuru esnasında ve sonrasında yazılı olarak iletilmektedir. Üye vermiş olduğu rızaları daha sonra kullanıcı girişi sonrasında Ayarlar bölümünden değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Kişisel verilerin işlenmesi, ticari iletilerin gönderilmesi ve benzer işlemler için Naature Akademi web sitesi (sertifikam.com, nuzem.com) üzerinde bulunan sayfalar incelenebilir.
13. Satışa sunulan eğitimlerin veya ürünlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Naature Akademi´ye aittir. Fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Naature Akademi hatayı düzeltecek şekilde teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını üyenin hesabına tahsilat yöntemi ile aynı olacak şekilde iade edebilir.
14. Naature Akademi, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Naature Akademi´nin sorumlu olmadığını kabul eder.
15. Naature Akademi, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla, üyeye haber vermeksizin iş bu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
16. Naature Akademi üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Naature Akademi ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
17. Üyeden başvuru formu aracılığıyla alınan iletişim adresi, e-posta adresi, cep telefonu numarası ve benzeri tüm iletişim bilgileri; sosyal medya, posta, mektup, sms mesajı, mms mesajı, e-posta vb. sistemler aracılığıyla, Naature Akademi web sitesi (sertifikam.com, nuzem.com) üzerinde bulunan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni kapsamında ve üyeden alınacak olan rıza doğrultusunda Naature Akademi tarafından kullanılabilecek olup, detaylı bilgiye ilgili bilgilendirme sayfalarından erişilebilir.

7. Herhangi Bir Bildirim İçin İletişimin Kurulması:

Üye, Naature Akademi ile iletişim kurmak istediğinde, sesli görüşmeler için 0216 344 67 15 telefon numarasını veya 0850 840 83 40 müşteri hizmetleri hattını; çevrimiçi yazışmalar için 0850 840 83 40 Whatsapp destek hattını; e-posta göndermek için [email protected] veya [email protected] kurumsal e-posta adreslerini; yasal ileti gönderimi için [email protected] kep adresini; her türlü gönderiler için Cumhuriyet Mah. Çınarlı Sok. No:10/1 Üsküdar - İstanbul iletişim adresini kullanabilir.

8. Ürün İadeleri ve Cayma Hakkının Kullanılması:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği´nde "Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz." hükmü bulunmaktadır. Bu hükümde de belirtildiği üzere; satın alınan eğitim paketleri, hizmetler veya ürünler; ücretleri ödendikten sonra mesai saatleri içerisinde aktif hale getirilir. Üyelik bilgileri kullanılarak bir kez dahi sisteme ve/veya ilgili eğitim(ler)e giriş yapılması halinde, aktif edilen üyelikler hiçbir neden gösterilerek üye tarafından iptal edilemez, yasal cayma hakkı kullanılamaz ve Naature Akademi tarafından tahsil edilen eğitim hizmet ücreti üyeye iade edilmez, yalnızca sertifika baskı ve kargo bedeli iade edilebilir. Eğer sisteme ve aktif edilen eğitime hiçbir şekilde giriş yapılmamışsa ve eğitim aktivasyon tarihi üzerinden 30 (otuz) günlük süre geçmemişse, Üye tarafından ödenen tüm ücret, eksiksiz olarak ve ödeme yöntemi ile aynı olacak şekilde (kredi kartı, banka havalesi, eft vb.) Üye’ye iade edilecektir. Sisteme yapılan tüm girişler zaman damgası ve ip numarası ile birlikte üyenin hesabına kayıt edildiği için, sistemimizdeki bu kayıtlar tüm yasal itirazlara delil teşkil edecektir.

9. Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması:

Üyelerin satın aldıkları eğitimler, hizmetler veya ürünler kişiye özel olarak hazırlanmıştır, kişisel kullanım için hazırlanan eğitimlerin, hizmetlerin veyaürünlerin bir başka 3. kişiyle paylaşılması üyelerin sorumluğunda olup iş bu sözleşme kurallarına aykırıdır.

10. Yürürlük:

Eğitim Başvuru Formu doldurduktan, sistem kullanılarak hizmet alındıktan ya da sipariş verildikten sonra bu Müşteri Hizmet Sözleşmesi, taraflar arasında üyeliğin ve/veya hizmet(ler)in sonlandırılma tarihine kadar yürürlükte kalır. Sertifikalar veya eğitimlerle ilgili itirazlarda, resmi itiraz tarihi esas alınacak ve her türlü itirazda yürürlükte olan güncel Müşteri Hizmet Sözleşmesi geçerli olacaktır.

11. Fesih:

Naature Akademi bu müşteri hizmet sözleşmesine aykırı bir durum tespit etmesi halinde, taraflara fesih gerekçesini haber vermek koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir.

12. Uyuşmazlık ve Yetkili Mahkeme:

Toplam 12 ana maddeden oluşan bu müşteri hizmet sözleşmesinin içeriği veya alınan hizmetler/eğitimler/ürünler ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık durumunda; Ticaret Bakanlığı´nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, ilan edilen değerin üstünde ise İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020
Önemli Hatırlatma: Lütfen bu Müşteri Hizmet Sözleşmesi´nin bir kopyasını rahatlıkla okuyabileceğiniz şekilde yazıcı çıktısı olarak alınız ve saklayınız. Herhangi bir itiraz veya anlaşmazlık durumunda bu sözleşme hükümlerinin uygulanacağını unutmayınız.