Müşteri Hizmet ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Taraflar:

İş bu Müşteri Hizmet ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, Eğitim Başvuru Formu´nu dolduran, onaylayan ve başvuru formunda beyan edilen adreste ikamet eden kişi/kurum/kuruluş ile (sözleşmede "Üye" ve/veya "Alıcı" olarak anılmaktadır), Cumhuriyet Mah. Çınarlı Sok. No:10/1 Üsküdar - İstanbul adresinde faaliyet gösteren ve Ümraniye Vergi Dairesi´ne 6270422421 numara ile kayıtlı olan Naature Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (sözleşmede "Naature Akademi" ve/veya "Satıcı" olarak anılmaktadır) arasında, Eğitim Başvuru Formu´nun internet (web sitesi, www.sertifikam.com, www.nuzem.com) üzerinden doldurularak onaylandığı tarih itibariyle karşılıklı mutabakata varılarak imzalanmış sayılmaktadır.

2. Sözleşmenin Onaylanması:

Naature Akademi üyeleri, Eğitim Başvuru Formu´nu doldurdukları andan itibaren Naature Online Eğitim Sistemi´ne kayıt işlemleri başlamış ve müşteri hizmet sözleşmesini okuyup/anlayıp kabul etmiş sayılacaktır.

3. Naature Akademi Üyelik Sistemi:

Naature Akademi üyelerine akademinin kendi belirlediği öğrenci numarası ve şifresini kullanarak sisteme girmelerini sağlayacaktır. Öğrenci numarası ve şifre kişiye özeldir, öğrenci numarasını ve/veya şifresini başka kişilerle paylaşan üyelerin eğitimleri ve tüm hakları iptal edilir. Öğrenci numarasının ve şifrenin başkalarıyla paylaşılması sonucunda doğacak her türlü yükümlülükler üyenin kendi sorumluğunda olup Naature Akademi sorumluluk kabul etmeyecektir.

4. Hizmetlerin Tanımı:

Müşteri hizmet sözleşmesini onaylayan üyeler, internet ortamında Naature Akademi´ye ait web sitelerinden de uzaktan eğitim yapmayı kabul etmiş sayılacaktır. Eğitim için üye tarafından ödenen ücret; eğitim hizmet ve iletişim bedelini içermektedir. Kargo firmaları veya kuryeler aracılığıyla gönderilen sertifikaların baskı ve gönderim ücreti, üye tarafından eğitim başvurusu sırasında ödenecektir. Sertifikanın çeşitli sebeplerle teslim alın(a)maması ve Naature Akademi´ye geri gelmesi halinde, tekrar sertifika gönderimi yapılmayacak, ancak eğer üye talep ederse sertifika örneği e-posta aracılığıyla üyeye gönderilebilecek veya üye tarafından eğitim paneli üzerinden dijital formatına erişilebilecektir. Hizmet ve sözleşme süresi içerisinde talep edilmeyen sertifikalar, üyenin yazılı olarak talep etmesine bağlı olarak Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanarak, üyenin e-posta adresine yüksek çözünürlüklü resim formatında gönderilecek veya üye tarafından eğitim paneli üzerinden dijital formatına erişilebilecektir. Ayrıca, yurt dışından (Türkiye dışı) talep edilen sertifikalar ve iletişim bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık olan üyelerin sertifikaları da taleplerine bakılmasızın ve herhangi bir bildirim yapılmaksızın e-posta yoluyla yüksek çözünürlüklü resim formatında gönderilecek veya üye tarafından eğitim paneli üzerinden dijital formatına erişilebilecektir. Eğitim sistemi içerisinde sunulan doküman, ses dosyası, sunum dosyası, video dosyası, elektronik kitap vb. tüm materyaller ücretsiz olarak dağıtılmakta olup, eğitim amaçlı olarak sisteme entegre edilmiştir. Dokümanların tüm hakları üretici, yazar ve lisans sahiplerine aittir. Naature Akademi, bu doküman ve materyaller üzerinde hiçbir hak talep etmemekle birlikte, hak sahibinin talebi üzerine ilgili eğitim materyallerini sistemden tamamen kaldırmayı da taahhüt eder.

Naature Akademi´den satın alınan eğitimler sonrasında verilen belgelerin üzerinde eğitim sayfalarında belirtilen ortalama süre veya üyenin sistemde harcadığı toplam süre değil, standart olarak 30 Gün (90 Saat) yazılmakta olup; bu belge (sertifika veya katılım belgesi) kurumun kendi belgesidir, katılım belgesi niteliğindedir ve yalnızca ilgili eğitime katılarak tamamlandığını belgelemek amacıyla, belge üzerinde bulunan tarih itibariyle 1 (bir) yıl süreyle geçerli olmak üzere üyeye verilmektedir ve bu süre sonrasında üyenin yazılı talebi ile sertifika süresi her yıl için belirlenecek olan ücret karşılığında (satın alınan eğitimin yarısından fazla olmayacak şekilde) yenilenebilmektedir. Yenilenmeyen sertifikalar, herhangi bir bildirim yapılmaksızın otomatik olarak iptal edilmektedir/beklemeye alınmaktadır. Verilen belgelerde benzersiz bir seri numarası ve belgenin teslim tarihi bulunmakta olup, ilgili seri numarası ile belgenin geçerliliği Naature Akademi ve bağlı web sitelerinden (sertifikam.com, nuzem.com) herkese açık olarak sorgulanabilir. Naature Akademi´den alınan bu belgeler, Diploma, İşyeri Açma Belgesi, Resmi Sınavlar Öncesi Yeterlilik Belgesi, Çıraklık-Kalfalık-Ustalık Belgesi, Usta Öğreticilik Belgesi veya benzeri resmi belgelerin yerine geçmez ve bu amaçlarla kullanılamaz. Aynı zamanda üye, eğitim sonrasında alacağı belgeyle herhangi bir resmi ünvana da kavuşamaz ve sadece bu belgeleri ibraz ederek herhangi bir kurum veya kuruluşta eğitim veremez; işyeri açma işlemi veya benzeri faaliyetlerde kullanamaz. Naature Akademi, bu belgelerin ibraz edileceği kurum veya kuruluşlarda geçerliliği veya kabul edilip edilmemesi ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

Naature Akademi tarafından verilen eğitimlerin sonrasında Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 türde sertifika verilmektedir. Üye, eğitim başvurusu sırasında bu tercihini kendisi belirleyebilir. Türkçe dilinde talep edilecek olan sertifikaların ücreti, eğitim ücretine dahil olup ek bir ücret talep edilmemektedir. İngilizce dilinde talep edilecek olan sertifikalar Avrupa Yüksek Öğrenim ve Akreditasyon Kurumu´nun Naature Akademi´ye vermiş olduğu yetki ile ilgili kurumun logosu kullanılarak imzalanmaktadır ve sertifika ücreti eğitim ücretinden bağımsız olarak ek bir ücrete tabidir; bu ek ücret üyeye eğitim başvurusu sırasında bildirilmekte ve sertifika tercihi tamamen üyeye bırakılmaktadır. "Uluslararası Geçerlilik" tabiri yalnızca İngilizce dilinde talep edilecek olan sertifikalar için geçerlidir ve Türkçe dilinde talep edilecek sertifikalar bu tabirden ayrı olarak değerlendirilmektedir. İngilizce sertifika talep edilmesi halinde, ayrıca Türkçe sertifika da ücretsiz olarak gönderilecektir.

Naature Akademi tarafından verilen eğitimlere dayanılarak yapılan uygulamalar sonrasında oluşabilecek herhangi bir olumsuz/gayri resmi/yasal olmayan durum, tamamen üyenin kendi sorumluluğunda olup, Naature Akademi´nin bu konuda bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Naature Akademi bünyesinde verilen eğitimler, üyelerin kişisel veya mesleki gelişimlerini ilerletmek/artırmak amacıyla verilmekte olup, üyenin ilgili eğitim alanında bilgi sahibi olduğu varsayılmakta ve olumlu/olumsuz tüm sorumluluk üyenin kendisine bırakılmaktadır.

5. Üye´nin Yükümlülükleri:

Üye, Naature Akademi servislerinden yararlandığı sırada;
1. Eğitim Başvuru Formu´nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.
2. Kişisel bilgilerinde yer alan bilgilerin doğru olduğu varsayılarak doğabilecek tüm sorunların kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.
3. Naature Akademi tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkı Naature Akademi´ye aittir. Eğitim sistemi içerisinde sunulan doküman, ses dosyası, sunum dosyası, video dosyası, elektronik kitap vb. tüm materyaller ücretsiz olarak dağıtılmakta olup, eğitim amaçlı olarak sisteme entegre edilmiştir. Dokümanların tüm hakları üretici, yazar ve lisans sahiplerine aittir. Naature Akademi, bu doküman ve materyaller üzerinde hiçbir hak talep etmemekle birlikte, hak sahibinin talebi üzerine ilgili eğitim materyallerini sistemden tamamen kaldırmayı da taahhüt eder.
4. Naature Akademi tarafından sağlanan servisler 16 yaşından küçüklere hizmet verilmeyeceği için üyenin belirteceği yaş dikkate alınacaktır, üyenin vereceği hatalı bilgilerden Naature Akademi sorumlu tutulamaz.
5. Servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mektup, mesaj ve dosyalardan Naature Akademi sorumlu tutulamaz.
6. Naature Akademi´de sunulan eğitimleri Naature Akademi tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve içerikleri hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve başkaları için hazırlanmış olan eğitimleri yerinde kullanmayarak sözü geçen diğer maddelere uymadığı durumlarda Naature Akademi´nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödeyeceğini kabul eder.
7. Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Naature Akademi sorumlu olmayacaktır.
8. Naature Akademi servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş bilgilerin tamamının üyenin kendi rızası dahilinde kullanıldığı kabul edilir. Üyenin kişisel bilgisayarında oluşabilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı üyenin kendisine aittir. Oluşabilecek zararlardan dolayı Naature Akademi´den maddi veya manevi herhangi bir tazminat talep edilmeyecektir.
9. Üyelerin kurallara aykırı davranması halinde, Naature Akademi´nin gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.
10. Üye, sistem üzerindeki satın alma işlemini, kendi rızası ve Eğitim Başvuru Formu´nda kabul ettiği şekilde mail order, kredi kartı, banka eft/havalesi veya posta çeki yöntemi ile yapmaktadır. Çalıntı kredi kartıyla yapılan alışverişler, yetkisiz kullanılan kredi kartlarının sorumlukları tamamen bilgileri kullanan üyelere aittir. Bu tür işlemlerden ortaya çıkacak olan yasal sorumluluklar ve tazminatlar ile ilgili üye sorumludur, Naature Akademi´nin herhangi bir yasal sorumluluğu yoktur. Talep edilmesi durumunda bu bilgileri kullanan üyelerin bilgileri, resmi kurumlara verilecektir.
11. Kredi Kartı ile ödemelerde üyenin kartının bağlı olduğu banka kuruluşu tarafından komisyon bedeli tahsil edilebilmektedir ve üye ödeme işlemi sırasında bu komisyon tutarının da kredi kartından tahsil edileceğini kabul etmektedir.

6. Naature Akademi´ye Verilen Yetkiler:

1. Naature Akademi üyelerin verdiği bilgilerin doğru olduğunu varsayarak hazırlanmış eğitimlerin devamlılığını sağlayacaktır, üyelerin sisteme verdiği verilerin hatalı olmasından veya sistemden kaynaklanacak hatalardan dolayı Naature Akademi sorumluluk kabul etmez.
2. Naature Akademi bünyesinde bulundurduğu herhangi bir sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Naature Akademi, üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı adı ve şifresi Naature Akademi tarafından üyeye sunulacak ve Eğitim Başvuru Formu´nun doldurulmasından sonra geçerli olacaktır. Naature Akademi tüm alanları doldurmuş, eğitim başvurusu kabul edilmiş üyelerin bağlantı haklarını süresiz olarak engelleyebilir.
3. Sertifikaların hak edilmesi, talebi ve teslim edilmesi ile ilgili, Naature Akademi ve akredite eden kuruma ait disiplin yönetmelikleri uygulanmakta ve sertifikaların hak edilmesi kararında, derslerin tümünün tamamlanması ve varsa yapılan sınavlarda başarılı olunması kadar ilgili öğretim üyesi, danışman öğretmen ve/veya akreditasyon kurumu yetkililerinin olurları da puanlamaya esas teşkil etmektedir. Buna istinaden; Naature Akademi, Sertifikam.Com, Nuzem, Nuzem.Com ve ilgili kurum, kuruluş, öğretim üyesi ya da öğretici danışman ve tüm Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmeliklerine göre uygunsuz hareketi bulunan, öğretim üyeleri dahil ilgili tüm kurum ve kuruluşları incitici davranışlarda bulunan, haklı ya da haksız yere çözüm aramak ya da talep etmek yerine bu kişi ve kurumları incitmek yöntemiyle şahsen veya herhangi bir iletişim yoluyla şantaj, hakaret, itham ve/veya iftirada bulunan, haksız yere sertifika aldığı belirlenen, ilgili kurum ve kişilerin disiplin ve hiyerarşisine dikkat etmeyen ve hatta bunu asılsız olarak gerek e-posta gerekse internet ortamında yazan, yalan haber yayımlayan, eğitimlere esas teşkil eden derslerin tamamını takip etmemek gibi haksız sertifika alma yöntemlerine başvurduğu ispatlanan ya da bu konuda herhangi bir şüpheye konu üyeler kesinlikle sertifikalarını alamaz ve alınmış bir sertifikaları varsa bunlar herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın iptal edilir.
4. Üyeye gönderilen sertifikaların tüm tasarım hakları Naature Akademi´ye aittir. Kargo veya E-posta yoluyla gönderilen sertifikaların renginde, yazısında veya tasarımlarında baskıdan veya tasarımdan kaynaklı hatalar veya çeşitli farklılıklar olabilmektedir. Bu tür hata veya kusurlarda sertifikaların tekrar basılması veya gönderilmesi tamamen Naature Akademi´nin inisiyatifindedir. Ad soyad/eğitim adı/sertifika tarihi/sertifika numarası hataları durumunda ücretsiz olarak aynı yöntemle tekrar sertifika gönderimi yapılmaktadır, bunun dışındaki hata veya kusurlarda yeniden sertifika talebi yalnızca ek sertifika ücreti ödenmesi durumunda kabul edilmektedir.
5. Naature Akademi, üyenin sertifika talebini yazılı olarak elektronik ortamda bildirmesinin ardından, yapılan bildirime uygun olarak sertifikaları Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlar ve E-posta veya Kargo aracılığıyla üyenin bildirmiş olduğu iletişim adresine e-posta için aynı gün mesai saatleri içerisinde, kargo için web sitesinde (sertifikam.com, nuzem.com) duyurulan tarihler arasında gönderir. Üyeye herhangi bir şekilde sertifikanın ulaştırılmasından sonra, sertifikanın başka bir yol veya dil seçeneği ile ulaştırılması talebinde ek sertifika bedeli talep edilir, talep edilen ücretin ödenmemesi durumunda bu istek geri çevrilir. Bu maddede belirtilen koşullar, hatalı yapılan ve işleme konulmuş olan sertifika talepleri için de geçerlidir.
6. Naature Akademi, toplu eğitim satın alımlarında alınan eğitimlerden herhangi birisi için sertifika talebinde bulunulmuşsa ve bu talep sertifika gönderim dönemine denk gelmişse üyenin diğer eğitimlerini de sonlandırarak tüm sertifikaları ilk talebe uygun olarak hazırlar ve iletişim adresine belirtilen şekilde gönderebilir. Ancak, üyenin yazılı olarak elektronik ortamdan sonlandırılan diğer eğitimlere ait dokümanları talep etme hakkı bulunmaktadır.
7. Üyeler Naature Akademi web sitesi üzerinden (sertifikam.com) aynı isim ve aynı internet protokol (ip) numarası üzerinden azami 8 adet sertifika eğitimi satın alınabilir. 8 adetten fazla satın alınan eğitimlerin ücretleri geri iade edilir ve fazla alınan eğitimler aktif edilmeyerek başvurular iptal edilir. Üyeler bu hususu eğitim başvurusunda bulundukları ve ödemeyi gerçekleştirdikleri anda kabul etmiş sayılırlar ve itiraz edemezler.
8. Naature Akademi web sitesi (sertifikam.com) üzerinden yapılan tüm başvurular titizlikle incelenmekte ve inceleme sonrasında başvuruların kabul edilip edilmeyeceğine, eğitimlerin aktif edilip edilmeyeceğine karar verilmektedir. Yukarıda açıklaması yapılan 4. ve 5. maddelere uyan bir durum olması halinde geri ücret iadesi hiçbir şekilde söz konusu olmayıp; yapılan başvurular iptal edilecek ve açık olan eğitimler de kapalı hale getirilerek sertifika alma hakkı iptal edilecektir. Üyeler bu hususu eğitim başvurusunda bulundukları anda kabul etmiş sayılırlar ve itiraz edemezler.
9. Naature Akademi, kendi ürettiği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Eğitim sistemi içerisinde bulunan tüm materyallerin lisans hakları, iş bu müşteri hizmet sözleşmesinin 3. maddesinde de açıklandığı üzere kendi sahiplerine aittir.
10. Üyelere sunulan promosyonlu paketler veya indirim kuponu/hediye çekleri, kontenjan ve stoklarla sınırlıdır. Naature Akademi kampanyayı süresinden önce bitirebilir veya süresini uzatabilir.
11. Naature Akademi, üyenin eğitiminin aktif edilmesi ile birlikte süresiz olarak üyeye yönelik her türlü eposta mesajı, sms mesajı, reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunabilir, Naature Akademi bünyesinde bulunan üye bilgilerini kullanarak bu türde aktivitelerin gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.
12. Satışa sunulan eğitimlerin veya ürünlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Naature Akademi´ye aittir. Fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Naature Akademi hatayı düzeltecek şekilde teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını üyenin hesabına tahsilat yöntemi ile aynı olacak şekilde iade edebilir.
13. Naature Akademi, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Naature Akademi´nin sorumlu olmadığını kabul eder.
14. Naature Akademi, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla, üyeye haber vermeksizin iş bu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
15. Naature Akademi üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Naature Akademi ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.
16. Üyeden başvuru formu aracılığıyla alınan iletişim adresi, e-posta adresi, cep telefonu numarası ve benzeri tüm iletişim bilgileri; posta, mektup, sms mesajı, mms mesajı, elektronik posta vb. sistemler aracılığıyla, her türlü reklam, duyuru, kampanya, bilgilendirme ve burada sayılmayan diğer iletişim amaçları için, Satıcı ve Satıcı´ya ait firma/markalar tarafından kullanılabilecek olup, üyenin bu maddeyi kabul etmemesi sözleşmenin tek taraflı feshini ve üyenin tüm haklarından feragatını gerektirir.

7. Ürün İadeleri ve Cayma Hakkının Kullanılması:

4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik´te "Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır." hükmü bulunmaktadır. Bu hükümde de belirtildiği üzere; satın alınan eğitim paketleri, hizmetler veya ürünler; ücretleri ödendikten sonra mesai saatleri içerisinde aktif hale getirilir. Üyelik bilgileri kullanılarak bir kez dahi sisteme giriş yapılması halinde, aktif edilen üyelikler hiçbir neden gösterilerek üye tarafından iptal edilemez, yasal cayma hakkı kullanılamaz ve Naature Akademi tarafından tahsil edilen ücretler üyeye iade edilmez. Sisteme yapılan tüm girişler özel zaman damgası ve ip numarası ile birlikte üyenin hesabına kayıt edildiği için, sistemimizdeki bu kayıtlar tüm yasal itirazlara delil teşkil edecektir.

8. Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması:

Üyelerin satın aldıkları eğitimler, hizmetler veya ürünler kişiye özel olarak hazırlanmıştır, kişisel kullanım için hazırlanan eğitimlerin, hizmetlerin veya ürünlerin bir başka 3. kişiyle paylaşılması üyelerin sorumluğunda olup iş bu sözleşme kurallarına aykırıdır.

9. Yürürlük:

Eğitim Başvuru Formu doldurduktan, sistem kullanılarak hizmet alındıktan ya da sipariş verildikten sonra bu Müşteri Hizmet Sözleşmesi, taraflar arasında üyeliğin ve/veya hizmet(ler)in sonlandırılma tarihine kadar yürürlükte kalır. Sertifikalar veya eğitimlerle ilgili itirazlarda, resmi itiraz tarihi esas alınacak ve her türlü itirazda yürürlükte olan güncel Müşteri Hizmet Sözleşmesi geçerli olacaktır. (Hizmet ve sözleşme süresi içerisinde talep edilmeyen sertifikalar, üyenin yazılı olarak talep etmesine bağlı olarak Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanarak, üyenin e-posta adresine yüksek çözünürlüklü resim formatında gönderilir veya üyenin eğitim paneli üzerinden dijital formatına erişim hakkı verilir.)

10. Fesih:

Naature Akademi bu müşteri hizmet sözleşmesine aykırı bir durum tespit etmesi halinde, taraflara fesih gerekçesini haber vermek koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir.

11. Uyuşmazlık ve Yetkili Mahkeme:

Toplam 11 ana maddeden oluşan bu müşteri hizmet sözleşmesinin içeriği veya alınan hizmetler/eğitimler/ürünler ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık durumunda; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı´nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, ilan edilen değerin üstünde ise İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Son Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2019

Önemli Hatırlatma: Lütfen bu Müşteri Hizmet Sözleşmesi´nin bir kopyasını rahatlıkla okuyabileceğiniz şekilde yazıcı çıktısı olarak alınız ve saklayınız. Herhangi bir itiraz veya anlaşmazlık durumunda bu sözleşme hükümlerinin uygulanacağını unutmayınız.

İndir/Yazdır: Sözleşme Metnini İndirmek veya Yazdırmak İçin Buraya Tıklayınız.

© 2019. Bu web sitesinde bulunan tüm yazı, görsel ve eğitim materyallerinin tüm hakları saklıdır. Bu web sitesinin tüm sayfalarında ssl desteği bulunmaktadır ve tüm kullanıcı bilgileri 256 bit şifreleme ile korunmaktadır.

Naature Teknoloji